Peliyhtiö Eerikkala Golf yhtiökokous

Peliyhtiö Eerikkala Golf Oy:n yhtiöjärjestyksen mukainen yhtiökokous
pidetään ti 9.4.2024 alkaen klo 18 Kievarilla, osoite Eerikkalantie 19, 72210 Tervo
Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan
sähköpostiin toimisto@eerikkalagolf.fi viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä
klo 12.00 mennessä.

Esityslista
Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Todetaan läsnä olevat osakkaat
4. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
5. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
6. Hyväksytään kokouksen esityslista
7. Esitetään tilinpäätös (tuloslaskelma, tase)
8. Esitetään tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
10. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio
antaa aihetta ottaen huomioon, että yhtiö ei saa jakaa osinkoa
11. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille
12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
13. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
14. Valitaan hallituksen jäsenet
15. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
16. Muut mahdolliset asiat
17. Kokouksen päättäminen

hallitus

  • Päivä : 9.4.2024
  • Aika : 18:00 - 19:00 (Europe/Helsinki)

Muut tapahtumat